From Consultive to Authoritarian Modernisation. The Rise of Reza Shah (in Persian)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)60-62
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
Nummer van het tijdschrift28
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit