From Coolie to Worker – or from Worker to Coolie?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-314
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit