From culture collection to genetic resource centre: the Dutch approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167-167
Aantal pagina's1
TijdschriftPhytopathology
Volume7
Nummer van het tijdschriftsupplement
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit