From demographic dividend to demographic burden: The impact of population ageing on economic growth in Europe

N.L. van der Gaag, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

608 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From demographic dividend to demographic burden: The impact of population ageing on economic growth in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences