From EU-15 to EU-27: demographic portrait of the candidate member states

R.F. van der Erf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume19
Nummer van het tijdschriftspecial issue
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit