From foe to partner to foe again; The strange alliance of the Dutch authorities and Digoel exiles in Australia, 1943-1945

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-84
TijdschriftIndonesia
Volume94
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit