From free-for-all to self-governing monopoly: Market organization and price information at the Amsterdam Stock Exchange, 1796–1940

Joost Jonker, abe de jong, Johan Poukens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Citeer dit