From gene to disease; pseudoxanthoma elasticum and the ABCC6 gene.

A.A.B Bergen, A.S. Plomp, T.G. Gorgels, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1586-1589
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume148
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit