From good to bad: Intravital imaging of the hijack of physiological processes by cancer cells

Saskia J E Suijkerbuijk, Jacco van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From good to bad: Intravital imaging of the hijack of physiological processes by cancer cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences