From gut homeostasis to cancer.

F. Radtke, J.C. Clevers, O. Riccio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From gut homeostasis to cancer.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds