From Handwritten Text to Structured Data: Alternatives to Editing Large Archival Series

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit