From hapless victims of desire to responsibly choosing citizens, the emancipation of consumers in Low Countries consumer credit regulation

Joost Jonker, michael milo, johan vannerom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-138
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume138
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit