From history to practice- but how? A reaction: Van geschiedenis naar praktijk – maar hoe? Een reactie

Jeannette Kamp, Susan Legene, Matthias van Rossum, Sebas Rumke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-276
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume130
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit