From kampung to kota; A study of the transformation of Mathla’ul Anwar, 1916-1998

D.N. Rosidin

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, C., Promotor
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit