From microsurgery to nanosurgery: how viral vectors may help repair the peripheral nerve.

M.R. Tannemaat, G.J. Boer, R. Eggers, M. Malessy, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-186
TijdschriftProgress in Brain Research
Volume175
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit