From peasant economy to modern market-oriented agriculture

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-60
TijdschriftEconomic and Social History in the Netherlands
Volume3
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit