From physics over information science to philosophy of science

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-62
Aantal pagina's6
TijdschriftISSI Newsletter
Volume25-S
Nummer van het tijdschriftFestschrift
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit