From raja to prime minister; Stranger-rulers and economic exploitation in Borneo and the Pacific in the nineteenth century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftMoussons: Social Science Research on Southeast Asia
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit