From shared cultural heritage to entangled heritage. Paradoxes of colonial heritage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-23
TijdschriftBoekman Extra
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit