From Soetji to Soendel: Negotiating race, class and gender in a Netherlands Indies newspaper

T. Hoogervorst, Grace Chin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIntersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific
Volume41
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit