From Williams's Thesis to Williams Thesis: An Anti-Colonial Trajectory

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-327
Aantal pagina's23
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit