From Young to Old Pishevari (in Persian)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-69
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
Nummer van het tijdschrift30
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit