Frontier Interactions. René de Challant and Transregional Lordship [Review of: Matthew Vester (2020), Transregional Lorship and the Italian Renaissance. René de Challant, 1504-1565]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-158
Aantal pagina's4
TijdschriftVirtus. Journal of Nobility Studies
Volume27
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit