Frugivory underpins the nitrogen cycle

Nacho Villar (Co-auteur), Claudia Paz, Valesca Zipparro, Sergio Nazareth, Leticia Bulascoschi, Elisabeth S. Bakker, Mauro Galetti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frugivory underpins the nitrogen cycle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology