Frysk Hânwurdboek brengt het Fries weer een stap verder. Ongemerkt een grote dag voor Fryslân.

P. Duijff, F.J. van der Kuip, R. de Haan, H. Sijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusGepubliceerd - 17 jan. 2009

Citeer dit