Frysk-Ingelsk wurdboek / Frisian-English dictionary. With a corresponding English-Frisian Wordlist

A. Dykstra (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportNaslagwerkWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijAfûk
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit