Frysk yn 'e Geastmer tsjerken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)250-251
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume54
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit