Fryske Stêden Time Machine

J.A. Mol, Thomas Vermaut (Ontwikkelaar), Mark Raat, Bram Boonstra (Ontwikkelaar), Jan Hartmann (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
OutputmediaOnline
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2019

Citeer dit