Fryske tsiis yn de 13e ieu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)30-31
Aantal pagina's2
TijdschriftUt de Smidte fan de Fryske Akademy
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit