Fueling Incubation: Differential Use of Body Stores in Arctic and Temperate-breeding Barnacle Geese (Branta leucopsis)

Götz Eichhorn, H.P. Van der Jeugd, H.A.J. Meijer, R.H. Drent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

334 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)162-172
Aantal pagina's11
TijdschriftThe Auk
Volume127
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit