Fumonisin and Ochratoxin Production in Industrial Aspergillus niger Strains

J.C. Frisvad, T.O. Larsen, U. Thrane, M. Meijer, J. Varga, R.A. Samson, K.F. Nielsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  163 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummere23496
  TijdschriftPLoS One
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit