Function and pathology of the human retinal pigment epithelium

J.C. Booij

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • Academisch Medisch Centrum (AMC)
Begeleider(s)/adviseur
  • Bergen, A.A.B., Promotor
Datum van toekenning09 jul. 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit