Functional Analysis of microRNA miR-34 in Caenorhabditis elegans

M. Isik

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Cuppen, Edwin, Promotor
  • Berezikov, Eugene, Promotor
Datum van toekenning22 mei 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit