Functional analysis of Tudor-domain-containing proteins in the zebrafish germline

H.Y. Huang

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Ketting, R., Promotor
Datum van toekenning17 jan. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit