Functional analysis of two transcription factor-encoding genes within secondary metabolite biosynthetic clusters in Parastagonospora nodorum

J. Collemare*, Roya Choupannejad

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - mrt. 2023

Citeer dit