Functional and anatomical organization of the biological clock

R.M. Buijs, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuromédecine Conference, Paris, 10-13 November 1994
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit