Functional and evolutionary consequences of cranial fenestration in birds.

Sander W. S. Gussekloo (Co-auteur), Michael Berthaume, Dan Pulaski, Irene Westbroek, J.H. Waarsing, R. Heinen, Ian Grosse, Betsy Dumont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional and evolutionary consequences of cranial fenestration in birds.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences