Functional annotation of the human retinal pigment epithelium transcriptome.

J.C. Booij, S. van Soest, S.M Swagemakers, A.H.W. Essing, A.J. Verkerk, P.J. Van der Spek, T.G.M.F. Gorgels, A.A.B. Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

252 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)164
TijdschriftBMC Genomics
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit