Functional characterization of a tyrosinase gene from the oomycete Saprolegnia parasitica by RNAi silencing

M. Saraiva, I. de Bruijn, L. Grenville-Briggs, D. McLaggan, A. Willems, V. Bulone, P. van West

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)621-629
Aantal pagina's9
TijdschriftFungal Biology
Volume118
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Saraiva, M., de Bruijn, I., Grenville-Briggs, L., McLaggan, D., Willems, A., Bulone, V., & van West, P. (2014). Functional characterization of a tyrosinase gene from the oomycete Saprolegnia parasitica by RNAi silencing. Fungal Biology, 118(7), 621-629. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2014.01.011