Functional connectivity between terrestrial and aquatic habitats by a highly mobile avian biovector

Víctor Martín-Vélez, B Mohring, C.H.A. van Leeuwen, J Shamoun-Baranes, C Thaxter, J Baert, C Camphuysen, AJ Green

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 10 dec 2019

Citeer dit

Martín-Vélez, V., Mohring, B., van Leeuwen, C. H. A., Shamoun-Baranes, J., Thaxter, C., Baert, J., Camphuysen, C., & Green, AJ. (2019). Functional connectivity between terrestrial and aquatic habitats by a highly mobile avian biovector.