Functional connectivity network between terrestrial and aquatic habitats by a generalist waterbird, and implications for biovectoring

Víctor Martín-Vélez (Co-auteur), B. Mohring, C.H.A. van Leeuwen, J. Shamoun-Baranes, C.B. Thaxter, J.M. Baert, C.J. Camphuysen, A.J. Green

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer135886
TijdschriftScience of the Total Environment
Volume705
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit