Functional microRNA screening using a comprehensive lentiviral human microRNA expression library

J.B. Poell, R.J. van Haastert, F. Cerisoli, A.S. Bolijn, L.M. Timmer, B. Diosdado-Calvo, G.A. Meijer, A.A. van Puijenbroek, E. Berezikov, R.Q. Schaapveld, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

254 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional microRNA screening using a comprehensive lentiviral human microRNA expression library'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences