Functional neuroanatomy and neuropathology of the human hypothalamus

D.F. Swaab, M.A. Hofman, J.A.P. van de Nes, J.S. Purba, F.C. Raadsheer, P.J. Lucassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

383 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-330
TijdschriftAnatomy and Embryology
Volume187
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit