Functional optics of glossy buttercup flowers

Casper J. van der Kooi, J. Theo M. Elzenga, Jan Dijksterhuis, Doekele G. Stavenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of the Royal Society Interface
Volume14
Nummer van het tijdschrift127
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2017

Citeer dit