Functional teratogenic effects of chemicals on the developing brain. Monographs in Neuronal Sciences

D.F. Swaab, M. Mirmiran

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

516 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSystemic Hormones, Neurotransmitters and Brain Development
Pagina's45-57
Volume12
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit