Functional traits dominate the diversity-related selection of bacterial communities in the rhizosphere

Y. Yan, E.E. Kuramae, M. De Hollander, P.G.L. Klinkhamer, J.A. van Veen (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional traits dominate the diversity-related selection of bacterial communities in the rhizosphere'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences