Functional Validation of Two Fungal Subfamilies in Carbohydrate Esterase Family 1 by Biochemical Characterization of Esterases From Uncharacterized Branches

Xinxin Li, Kelli Griffin, Sandra Langeveld, Matthias Frommhagen, Emilie N. Underlin, Mirjam A. Kabel, Ronald P. de Vries, Adiphol Dilokpimol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in bioengineering and biotechnology
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 jun 2020

Citeer dit