Functionally distinct regulatory RNAs generated by bidirectional transcription and processing of microRNA loci.

D.M. Tyler, K. Okamura, W.J. Chung, J.W. Hagen, E. Berezikov, G.J. Hannon, E.C Lai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functionally distinct regulatory RNAs generated by bidirectional transcription and processing of microRNA loci.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences