Functionally informed cortex based alignment: an integrated approach for whole-cortex macro-anatomical and ROI-based functional alignment.

M.A. Frost, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1002-1010
TijdschriftNeuroImage
Volume83
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit