Functioning of Land-Water Ecotones in Relation to Nutrient Cycling - Approach and Preliminary-Results of the Investigation in the Littoral-Zone of the Gooimeer, the Netherlands

H. De Haan, H.T.S. Boschker, K. Buis, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-32
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume251
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit